Magsisinungaling ► Magsosorry ► Papatawarin ► Uulitin.

posted 5:12 pm on Monday, October 15, 2012 with 1 note
tags » #Oonga. #Napansin #ko #lang. 
  1. natulalasayo posted this